Οι στρατολογημένοι είναι στην πλειοψηφία τους νέοι, οι οποίοι βρίσκονται υπό την επίδραση της σαλαφιστικής ιδεολογίας. Η μεταφορά τους στη Συρία σχεδιαζόταν να γίνει μέσω Τουρκίας.