Στη βάση της εταιρίας KyrgyzGas θα ιδρυθεί μεικτή επιχείρηση, τη διεύθυνση της οποίας θα αναλάβει η Γκαζπρόμ για 25ετή περίοδο. Η ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου του Κιργιστάν θα πραγματοποιείται βάσει του επενδυτικού προγράμματος, που έχει συμφωνηθεί από τα δυο μέρη.