Εξαιτίας των διακοπών στη λειτουργία του συστήματος ελέγχου διαβατηρίων οι επιβάτες αναγκάστηκαν να σταθούν μερικές ώρες σε ουρές. Πολλές πτήσεις καθυστέρησαν. Επι του παρόντος οι υπάλληλοι των αεροδρομίων μπόρεσαν να αποκαταστήσουν τη λειτουργία του συστήματος.