Τα 2,5 δις διατίθενται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το 1,5 από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η μεταφορά του ποσού αναμένεται τη Δευτέρα.