Η απαλλαγή αυτή είναι σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2009. Αποτέλεσε αποφασιστικό παράγοντα της αύξησης του τουριστικού κύματος από τη Ρωσία προς το Βιετνάμ, το οποίο, σύμφωνα με τελικά στοιχεία του 2012, άγγισε τους 200.000 ταξιδιώτες – σημειώνεται από το Υπουργείο Εξωτερικών.