Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται να εξαλειφθεί το παρωχημένο δυναμικό στη μεταλλουργία, τη τσιμεντοβιομηχανία και στις βιομηχανίες παραγωγής χαρτοπολτού και χάρτου.

Οι αντίστοιχες γραμμές παραγωγής πρέπει να αναστείλουν τη λειτουργία τους μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.