Για την Πολωνία η αποδοχή της συμφωνίας για τον προϋπολογισμό πριν από την ένταξη στη ζώνη του ευρώ δεν θα επιφέρει τις οποιεσδήποτε σοβαρές χρηματοοικονομικές συνέπειες. Όμως η συμμετοχή στις συνόδους κορυφής της ευρωζώνης, αφιερωμένες στις αλλαγές της δομής της και της ανταγωνιστικότητας, θα επιτρέψει στη Δημοκρατία να επηρεάζει τις μεταρρυθμίσεις στη ζώνη του ευρώ, παρά το γεγονός ότι η χώρα σκοπεύει να ενταχθεί στη ζώνη μόνο το 2018.