Η πρύμνη του «Βλαδιβοστόκ» είχε συναρμολογηθεί στο «Βαλτικό εργοστάσιο» της Αγίας Πετρούπολης, καθελκύστηκε τον Ιούνιο του 2013 και μέσω θαλάσσης μεταφέρθηκε στα ναυπηγεία DCNS στο Σεν-Ναζέρ, όπου είχε ήδη συναρμολογηθεί το άλλο μισό μέρος του σκάφους.

Μετά από τη σύνδεση των 2 μερών και των επιπρόσθετων έργων, το «Βλαδιβοστόκ» θα αναχωρήσει προς την Αγία Πετρούπολη, όπου θα ολοκληρωθεί τελικώς ο εξοπλισμός του και στα τέλη του 2014 θα ενταχθεί στο στόλο του Ειρηνικού Ωκεανού της Ρωσίας.