Όπως πιστεύεται, ο Κουτσερένα θα επιδώσει στο Σνόουντεν βεβαίωση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης της Ρωσίας, η οποία θα παρέχει στον πρώην υπάλληλο της CIA το δικαίωμα να βρίσκεται στο έδαφος της Ρωσίας στην περίοδο της εξέτασης του αιτήματος για την παραχώρηση σ΄αυτόν προσωρινού καταφυγίου.

Ο ίδιος ο Κουτσερένα δήλωσε στους δημοσιογράφους, που τον συνάντησαν στο αεροδρόμιο, ότι θα απόσχει από οποιαδήποτε σχόλια προτού συναντηθεί με το Σνόουντεν.