«Αν αυτό συμβεί κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου, θα θεωρώ ότι έχω εκπληρώσει την αποστολή, που επωμίζεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας επί του παρόντος», - είπε ο Τιμπίλοφ.

Ο Πρόεδρος της Νότιας Οσετίας υπογράμμισε επίσης ότι η διαδικασία της ενοποίησης είναι δυνατή μόνο μετά από ένα προσεκτικό έργο τόσο από νομική, όσο και από πολιτική άποψη.