Το νέο υποσύστημα SVP-24 επιτρέπει να καταφέρονται πλήγματα σε επίγειους στόχους, υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Αποτελείται από ένα σύστημα εξοπλισμού που βρίσκεται στο σκάφος σε συνδυασμό με ένα επίγειο αυτοματοποιημένο κέντρο προετοιμασίας και ελέγχου πτητικών αποστολών.