Η πλειοψηφία των παιδιών που τραυματίστηκαν είναι κάτω των 5 ετών. Μεταξύ των πιο διαδεδομένων τραυματισμών είναι τα τραύματα στο κεφάλι και στο λαιμό, εγκεφαλικές διασείσεις.

Από το 1990 έως το 2011 τα ποσοστά των παιδικών τραυματισμών, σχετιζόμενων με τις τηλεοράσεις, έχουν διπλασιαστεί. Το 1990 στη χώρα είχαν σημειωθεί 5455 παρόμοιες περιπτώσεις, ενώ το 2011 – 12300.

Κατά τη περίοδο αυτή σημειώθηκαν 6 παιδικοί θάνατοι, συνδεόμενοι με την αιτία αυτή.