Από την εταιρεία υπογραμμίζουν ότι οι συσκευές δεν έχουν καταγράψει αύξηση οποιουδήποτε δείκτη επικινδυνότητας, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου ακτινοβολίας στη ζώνη έκλυσης του ατμού.

Την παραμονή, η εταιρεία που εκμεταλλεύεται τον ατομικό σταθμό παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι από τον αντιδραστήρα σημειώνεται διαρροή ραδιενεργού ύδατος στη θάλασσα. Υποψίες επ' αυτού υπήρχαν και παλιότερα, αλλά μέχρι πρόσφατα η διαχειρίστρια εταιρεία το απέρριπτε.