Τα συμπεράσματα των αναλυτών της πύλης βασίζονται σε σύγκριση των νέων εικόνων της τοποθεσίας με ανάλογες λήψεις του τέλους του 2012. Οι υπό εξέταση εγκαταστάσεις του κοσμοδρομίου «Τονχέ» αφορούν ένα υπόστεγο συναρμολόγησης πυραύλων-φορέων, μια εξέδρα εκτόξευσης και ένα κτίριο ελέγχου πτήσεων.

Από την ανάλυση των εικόνων δεν προκύπτουν αλλαγές στην κατάσταση των εγκαταστάσεων, κάτι που μαρτυρά την αναστολή της οικοδόμησης. Οι αιτίες αυτής της παύσης των οικοδομικών εργασιών δεν είναι, για την ώρα, γνωστές.