Ο πρωθυπουργός της Μ. Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον δήλωσε ότι οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου πρέπει με προεπιλογή να εμποδίζουν την πρόσβαση στην πορνογραφία για όλους τους υπολογιστές, αν ο χρήστης δεν εκφράσει επιθυμία για την άρση του περιορισμού αυτού. Η παρουσίαση σκηνών βιασμού θα διώκονται ποινικά.