Φέτος το Μάρτιο η Ντέλελβ είχε δηλώσει στην αστυνομία του Ντουμπάι ότι είχε βιαστεί. Ωστόσο το δικαστήριο, δεν την πίστεψε. Σύμφωνα με τους ισχύοντες στα ΗΑΕ νόμους, για να αποδεχτεί το γεγονός του βιασμού, είναι αναγκαία η παραδοχή της ενοχής του ιδίου του κατηγορούμενου ή η μαρτυρία τεσσάρων ενήλικων ανδρών.