Η συνολική αξία του θησαυρού εκτιμάται ότι θα είναι περισσότερα από 35 εκατομμύρια δολάρια.

Η αμερικανική εταιρεία Odyssey Marine Exploration, η οποία οργάνωσε την αποστολή, κατέκτησε το ρεκόρ στην ανέλκυση θησαυρών, αφού ανέλκυσε από το βυθό περισσότερους από 30 τόνους ασημιού. Εκτός από αυτό, η επιχείρηση διεξήχθη σε βάθος ρεκόρ, περίπου 5000 μέτρων.