Η επιστολή ήρθε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση που αναφέρεται στον ιστότοπο του Συνδικάτου.

Το Συνδικάτο αποφάσισε να στηρίξει τον ξένο συνάδελφό τους και, μέσω δικηγόρου, απέστειλε στον Σνόουντεν μήνυμα για την ετοιμότητα των εργαζομένων στην ασφάλεια να του παράσχουν την απαιτούμενη βοήθεια.