Από τις ταραχές προκλήθηκε πυρκαγιά, ο καταυλισμός των προσφύγων κάηκε ολοσχερώς. Καταστράφηκαν τα κτίρια διαμονής, όπως επίσης και τα ιατρικά και διοικητικά κτίρια. Με τις κατηγορίες πρόκλησης της πυρκαγιάς έχουν συλλάβει 125 πρόσφυγες, οι οποίοι βρίσκονται υπό κράτηση.