Οι χώρες προτίθενται να δημιουργήσουν ένα σύστημα αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών δεδομένων.

Οι υπουργοί των «20» υποστήριξαν επίσης την πρόταση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) να απαγορευτεί στις εταιρείες να εξάγουν τους λογαρισαμούς τους στο εξωτερικό με στόχο την φοροαποφυγή.

Οι ληφθείσες αποφάσεις αποτελούν ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός οικουμενικού φορολογικού συστήματος.