Η ύπαρξη του πολύτιμου μετάλλου στα σπλάχνα του «Μάισκογιε» διαπιστώθηκε το 1972.

Φέτος τον Απρίλιο στο «Μάισκογιε» ξεκίνησε η λειτουργία του εργοστάσιου εμπλουτισμού ισχύος 850000 τόνων μεταλλεύματος ετησίως και παρήχθη το πρώτο χρυσοφόρο μείγμα. Η επεξεργασία του στο Υδρομεταλλευτικό Συγκρότημα του Αμούρ σχεδιάζεται για τον Οκτώβριο του 2013.

Η εξόρυξη χρυσού στο κοίτασμα θα πρέπει να φτάνει τους 8 τόνους ετησίως.