Για την ώρα, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις αιτίες, θύματα και τραυματίες.