«Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις προοπτικές της επανέναρξης των εξαμερών διαπραγματεύσεων. Δύσκολο να πω κάτι οριστικό, αλλά η γενική αντίληψη είναι ότι τώρα στο ζήτημα αυτό έχει επέλθει μια λεπτή ισορροπία» - δήλωσε ο Πρέσβης επί ειδικών θεμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας Γκριγκόρι Λόγκβινοφ. Επιπλέον, οι δύο πλευρές συζήτησαν τις προοπτικές ενίσχυσης της ειρήνης και της ασφάλειας στη Βορειοανατολική Ασία.