Εκτός από την κατάσταση στην Αίγυπτο συζητήθηκε γενικώς η κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπως επίσης και οι προοπτικές της ανάπτυξης των κατά παράδοση φιλικών ρώσο-αιγυπτιακών σχέσεων.