Ο Μπασέσκου, μεταξύ άλλων, έθεσε υπό αμφισβήτηση την ειλικρίνεια της Μόσχας στην επιδίωξή της να διευθετηθεί το πρόβλημα της Υπερδνειστερίας.

Η Ρωσία συνεχίζει την αποστολή της ως μεσολαβητή και εγγυήτριας δύναμης των μελλοντικών συμφωνιών του Κισινάου και της Τυράσπολης, υπογράμμισε η διπλωμάτης. Επίσης υπενθύμισε ότι η Ρωσία υποστηρίζει την υιοθέτηση ενός ειδικού καθεστώτος της Υπερδνειστερίας στη σύνθεση της Μολδαβίας.