Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια για τους Ρώσους είναι εκείνα των υπολογιστών – σε αυτά έπαιζε το 25% των ερωτηθέντων. Στη συνέχεια, ακολουθούν τα on line παιχνίδια, τα χαρτιά, το σκάκι, η ντάμα και το ντόμινο.