Η τιμή των εκατό τετραγωνικών μέτρων είναι περίπου 200 χιλιάδες ευρώ.

Το κομμάτι αυτό γης έχει έκταση 35500 τετραγωνικά μέτρα.