Σύμφωνα με τα στοιχεία του ελέγχου, αυτός ο αριθμός αποδείχθηκε 10 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με τον διαβεβαιούμενο από την εταιρέια διαχείρισης του σταθμού TEPKO.

Στοιχεία σχετικά με εμφάνιση καρκίνου μεταξύ των ανθρώπων που δέχθηκαν ακτινοβολία δεν ανακοινώθηκαν