Έτσι, το δικαστήριο δεν θα επιτρέψει στη ΦΙΦΑ, που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των παγκοσμίων πρωταθλημάτων, και στην ΟΥΕΦΑ, η οποία διοργανώνει τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να αυξήσουν τα έσοδα από τις μεταδόσεις των αγώνων, οι οποίοι φέρνουν τα περισσότερα κέρδη σε αυτές τις οργανώσεις.