Συζητήθηκε η κατάσταση στην Αίγυπτο στο πλαίσιο των προκλήσεων, που αντιμετωπίζουν οι νέες αρχές της χώρας, καθώς και η ανάπτυξη των «παραδοσιακά φιλικών» ρωσο-αιγυπτιακών σχέσεων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του Αιγύπτιου διπλωμάτη.