Η ζωή των παθόντων δεν απειλείται. Η αιτία της δηλητηρίασης διερευνάται.

Την Τετάρτη, η δηλητηρίαση από δωρεάν σχολικό γεύμα στοίχισε τη ζωή σε 27 μαθητές στο ανατολικό ινδικό κρατίδιο του Μπιχάρ.