Η συγκεκριμένη ενέργεια έρχεται μετά τη μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας της Γαλλίας στις 12 Ιουλίου και θεμελιώνεται με βάση τις νέες προβλέψεις για το δημόσιο χρέος, την ανεργία, τους αργούς ρυθμούς αποκατάστασης της οικονομίας και την πτώση του ΑΕΠ το 2013.