«Ο γενικός γραμματέας ελπίζει, ότι η επίσκεψη θα οδηγήσει σε μία αμοιβαία συμφωνία στο ζήτημα της παροχής πρόσβασης στην αποστολή για τη διεξαγωγή ερευνών για τη χρήση χημικών όπλων στη Συρία», - τόνισε ο Νεσίρκι.