Σκοπός της θα είναι η καταπολέμηση των υπεξαιρέσεων και των άσκοπων δαπανών των κεφαλαίων του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα ανήκουν ένας εισαγγελέας και 4 αναπληρωτές του, οι οποίοι θα εργάζονται στην έδρα της, πιθανόν στις Βρυξέλλες. Τις εργασίες σε κάθε μία από τις 28 χώρες της ΕΕ θα εκτελούν «εισαγγελείς-αντιπρόσωποι» από το προσωπικό της εθνικής εισαγγελίας.