«Τότε, οι ΗΠΑ και η Ρωσία κοίταζαν η μια την άλλη, μιλώντας παραστατικά, μέσα από το πυρηνικό στόχαστρο, όμως αυτό αφορά το παρελθόν. Τα δύσκολα στάδια στις σχέσεις των χωρών, όπως και οι συγκρούσεις σε συγκεκριμένα θέματα, δεν πρέπει να μας επαναφέρουν στη ψυχροπολεμική εποχή, - υπογράμμισε ο Πουσκόφ.