Η βάση αυτή, παράλληλα με τις ερευνητικές και πειραματικές εργασίες, θα έχει ακόμη και τα χαρακτηριστικά της βάσης τεχνικής υποστήριξης και δοκιμών, στην οποία θα μπορούν να δοκιμάζονται, να ρυθμίζονται και να εφοδιάζονται τόσο επανδρωμένα όσο και μη επανδρωμένα διαστημικά σκάφη που κατευθύνονται στο ανοιχτό διάστημα και να αποστέλλονται στο Φεγγάρι, τον Άρη ή σε άλλα σημεία.