Χάρη στο νέο σύστημα οξυγόνου ο χρόνος πτήσης πλέον σε μεγάλο ύψος θα εξαρτάται από το απόθεμα οξυγόνου.

Επίσης οι πιλότοι των καταδιωκτικών Τα-50 θα αποκτήσουν νέο αμυντικό εξοπλισμό, ο οποίος θα τους επιτρέπει να αντέχουν πιέσεις μέχρι 9G για 30 περίπου δευτερόλεπτα και να εκτοξεύονται σε ύψος μέχρι 23000 μέτρα.