Επίσης, έκανε έκκληση για έγκαιρη σύγκληση της συνδιάσκεψης για τη Συρία. «Χρειαζόμαστε μια διαδικασία που θα επιτρέψει να επιτευχθεί μια δημοκρατική, σταθερή και ειρηνική Συρία στα σημερινά της σύνορα. Εάν η κατάσταση επιδεινωθεί, αυτό θα αποτελέσει ένα επικίνδυνο πλήγμα ακόμα και για τη διεθνή έννομη τάξη» - δήλωσε ο Γέρεμιτς.