Οι προνύμφες της μύγας, οι οποίες υπολογίστηκαν ότι είναι 8, σκάλισαν στους μαλακούς ιστούς γύρω από το ακουστικό κανάλι ένα τούνελ 12 χιλιοστών. Οι προσπάθειες για την εξαγωγή τους απέτυχαν, διότι οι προνύμφες πήγαιναν βαθύτερα στους ιστούς. Τελικά οι γιατροί κατάφεραν να βγάλουν 2 προνύμφες, όμως οι υπόλοιπες παραμένουν στο κεφάλι της Ρότσελ.

Η ακτινογραφία έδειξε ότι οι προνύμφες δεν έχουν πειράξει τον τυμπανικό υμένα, τα αιμοφόρα αγγεία είτε το προσωπικό νεύρο. Όμως εάν φτάσουν στον εγκέφαλο, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μηνιγγίτιδας, αιμορραγίας, όπως επίσης και της παράλυσης του προσωπικού νεύρου.