Η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά απαιτεί από το Ισραήλ να εγκαταλείψει τα εδάφη πέραν των συνόρων του 1967, πράγμα το οποίο είναι κατηγορηματικά απαράδεκτο για το εβραϊκό κράτος και θα επιδεινώσει σοβαρά τις σχέσεις του με την ΕΕ.