Τα μπαρ, στα οποία οι γυναίκες χόρευαν ινδικούς χορούς, είχαν κλείσει νωρίτερα με απόφαση της κυβέρνησης του κρατιδίου. Οι αξιωματούχοι αποφάσισαν ότι τα μπαρ στα οποία τις γυναίκες παραδοσιακά κάλυπταν με χρήματα κατά τη διάρκεια του χορού, ασκούν κακή επιρροή στα ήθη της νεολαίας και ενθαρρύνουν την εγκληματικότητα και την πορνεία. Μέχρι την λήψη της απόφασης για την απαγόρευση, σε τέτοια μπαρ εργάζονταν εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες.