Όπως ήταν αναμενόμενο, το νομοσχέδιο δεν θα συναντήσει εμπόδια στην πορεία για την τελική του έγκριση, αφού στο παρελθόν η Βουλή των Κοινοτήτων το έχει ήδη εγκρίνει με συντριπτική πλειοψηφία.

Ο νόμος θα επιτρέψει σε ζευγάρια του ιδίου φύλου να παντρεύονται τόσο με πολιτικές όσο και με θρησκευτικές τελετές. Πάντως, ο νόμος θα έχει καθαρά συμβολική σημασία, στο βαθμό που οι ομοφυλόφιλοι στη Μ. Βρετανία έχουν το δικαίωμα να ζουν στο πλαίσιο αστικών συμφώνων, που προβλέπουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της υιοθεσίας παιδιών, όπως και οι γάμοι των ετερόφυλων.