Στη Γαλλία η εξόρυξη φυσικού αερίου σχιστολίθου είχε απαγορευθεί πριν δυο χρόνια. Η απόφαση σχετιζόταν με το ότι η τεχνολογία εξόρυξης φυσικού αερίου θεωρείται πως μπορεί να βλάψει το φυσικό περιβάλλον.

Η Γαλλία ήταν η πρώτη χώρα, που επέβαλε νομοθετική απαγόρευση στην εξόρυξη φυσικού αερίου σχιστόλιθου και την ακολούθησαν η Βουλγαρία και άλλα μερικά κράτη.

Από την άλλη πολλοί πολιτικοί έχουν επανειλημμένα ανακινήσει το θέμα της εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου, λόγω του ότι έτσι θα μειωθούν οι τιμές των καυσίμων και θα επιταχυνθεί η ανάπτυξη της οικονομίας.