Η κατηγορία κατά του οδηγού του φορτηγού, το οποίο επέπεσε σε λεωφορείο της γραμμής, στις 13 Ιουλίου, απαγγέλθηκε βάσει του εδαφίου 5 του άρθρου 264 του Ποινικού Κώδικα της ΡΟ, που αφορά «Παράβαση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, με επακόλουθο την εξ αμελείας πρόκληση θανάτου δύο ή περισσοτέρων προσώπων» .

Η 15η Ιουλίου ανακηρύχθηκε ημέρα πένθους για τους νεκρούς του δυστυχήματος.