Τα τελευταία χρόνια οι ακτιβιστές της οργάνωσης έχουν εισβάλει αρκετές φορά στις εγκαταστάσεις γαλλικών πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Greenpeace δηλώνει πως κατ’ αυτόν τον τρόπο θέλουν να τραβήξουν την προσοχή για τον κίνδυνο που εκπροσωπούν οι πυρηνικοί σταθμοί, καθώς επίσης και να δείξουν στη κοινή γνώμη τα προβλήματα ασφαλείας που έχουν.