Περισσότεροι από 40 θεατές τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται.

Μετά την ήττα του αγαπημένου από το τοπικό κοινό πυγμάχου, ξέσπασαν ταραχές. Συνολικά, στο χώρο που διεξαγόταν ο αγώνας, βρισκόταν 1500 θεατές περίπου, πολλοί από τους οποίους προσπάθησαν να εγκαταλείψουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Επακολούθησε συνωστισμός με θύματα κυρίως γυναίκες.