Τα δείγματα, αποτελέσματα αναλύσεων των οποίων είχαν προκαλέσει την ανησυχία, είχαν ληφθεί το 2010. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι ραδιενεργές ουσίες μπορούσαν να έχουν πέσει στη λίμνη περίπου το 2000, όταν νερό από τον πυρηνικό σταθμό Μιουλεμπέργκ είχε βρεθεί στον ποταμό Αρέ, ο οποίος συνδέεται μέσω καναλιών με τη λίμνη Μπερν.