«Στην πρώτη μονάδα του πυρηνικού σταθμού Κουντανκούλαμ οι συσκευές κατέγραψαν την έναρξη της πυρηνικής αντίδρασης. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η φάση της φυσικής έναρξης λειτουργίας του σταθμού», - ανέφερε εκπρόσωπος της Επιχείρησης Πυρηνικής Ενέργειας της Ινδίας.

Πλέον πρέπει να πραγματοποιηθούν διάφορα πειράματα φυσικής και δοκιμές για την προετοιμασία του πυρηνικού σταθμού στη σύνδεση με το δίκτυο.

Ο πυρηνικός σταθμός Κουντανκούλαμ κατασκευάζεται με την τεχνογνωσία της Ρωσίας. Μεταξύ της Ρωσίας και της Ινδίας υπάρχουν συμφωνίες για την κατασκευή 16 μονάδων σύμφωνα με τα ρωσικά σχέδια.