Έτσι, το προσκείμενο στο βασιλιά Τζίγκμε Βανγκτσούκ Κόμμα της Ειρήνης και της Ευημερίας πήρε μόνο 15 βουλευτικές έδρες.

Σύμφωνα με επίσημους αξιωματούχους, η προσέλευση στις εκλογές ήταν πολύ υψηλή, περίπου 80%. Στα εκλογικά κέντρα είχαν σχηματιστεί ουρές.

Ο βασιλιάς του Μπουτάν είχε παραιτηθεί εθελοντικά από την απόλυτη εξουσία του το 2008.