Η έναρξη των οικοδομικών εργασιών προκάλεσε τις διαμαρτυρίες του τοπικού πληθυσμού. Ο άνθρωποι πήγαιναν στην οικοδομή με συνθήματα: «Μας χρειάζονται παιδιά και όχι πυρηνική ενέργεια».

Το 2013 η Κίνα για πρώτη φορά ξεκίνησε τη βιομηχανική εκμετάλλευση κεντρόφυγων συσκευών για τον εμπλουτισμό του ουρανίου δικής της παραγωγής. Οι συσκευές είχαν συναρμολογηθεί και εγκατασταθεί στο εργοστάσιο με τη συνεργασία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην πόλη Λαντζού.